Mærsk’ årlige brændstofforbrug er 110 TWh. Et PTx-anlæg hos Portland vil kunne yde 14 /TWh årligt i ammoniak og metanol, og gøre cementproduktionen fossilfri.

Ålborg Portland udleder i dag 2,2 mio ton co2 årligt. Via de gængse Carbon Capture-systemer, koster det omkring 2 mia. at udtage co2’en årligt, og det er ikke økonomisk gangbart – og meget langt fra.

Opstillingen her sammen med et 2,7 GW kraftværk hos Ålborg Portland, kan gøre cementproduktionen co2-neutral. Anlægget virker sammen med en 4 GW møllepark i Kattegat, og virker sammen med det overordnede el-net for Jylland – Fyn. Kraftværket vil kunne yde 25 % af hele kapacitetsbehovet for regionen, og kan yde strøm kontinuerlig i 14 dage ved vindstille, samtidig med at elektrolyseprocessen kører fuld load se

Samlet fyres der 6 TWh brændsler ind i kraftværk og cementovnene, som sammen med co2’en fra cementproduktionen afgiver 2,8 mio. ton co2 årligt. 40 % af brændslerne er fossilfrie og co2-neutrale og kan anvendes til metanolproduktionen. De 60 % af brændslerne er kul eller andet fossilt brændsel og co2’en skal deponeres i oliebrønde.

Pga. ammoniakproduktionen og den tilhørende elektrolyseproduktion som afgiver ilt, er der nu tilstrækkelig ilt, så både halmforbrændingen i kraftværket og alt forbrænding i cementovnene sker som Oxy Fuel forbrænding.

Når luftens kvælstof ikke skal med igennem forbrændingen, kommer der nu koncentreret co2 ud fra forbrændingen. Co2 som omkostningsfrit kan renses til metanolproduktionen og kan kondenseres og tryksættes på et skib elle via rørledning føres ud i Nordsøen og injiceres i gamle oliebrønde.

Hvis ikke ilten fra elektrolyseprocessen til ammoniakken var tilgængelig, så ville en 100 % oxy fuel forbrænding i cementovne ikke være mulig, og carbon capturen vil blive meget bekostelig.