Hej Maj

Efter du har været inde og se denne tekst går der op til 48 timer og den slettes på serveren, send evt en mail til Nh@nhsoft.dk og jeg sender en kopi!

Dine planer om en uddannelse som indretningsarkitekt eller noget lignede lyder endog meget interessant i mine øre..

NU har jeg lavet et noget tilsvarende oplæg til Louise (som står i bageren), som nu det her til dig!  

Nøgleordet i disse tider for det kundeorienterede erhvervsliv: Bæredygtighed!

Det her er fremtidens indretningsarkitekts hovedredskab se https://www.youtube.com/watch?v=y-iu9Fk4L6c

Eller denne se https://www.youtube.com/watch?v=fn0tvNdc1gM&feature=related

Jeg mener der i et udviklingsforløb er endog meget gode muligheder for at tilvejebringe et beløb fra f.eks. www.Ikea.com  omkring et projekt som øger Firmaets brand og gøre deres produkter mere bæredygtige… OG! Jeg taler ikke om 50 eller 100.000 kr Nej! Et kanonbeløb!

Her mener jeg, at du kunne være en vigtig medspiller hvis du bare giver mig noget inputs (når via arbejder eller via mails mm) evt. omkring det du kommer til at lære i din uddannelse og når du så i øvrigt ikke har nogen erfaring med computere internet mm. Netop det vil med sikkerhed være en stor fordel. Og enden på det kan være du får et kanon job måske direktør (hvem ved) og projektet vil i øvrigt løfte de andre ting jeg forsøger at sætte i gang sammen med AUC. 

Til min store overraskelse var min kontakt ved Ålborg Universitet se http://vbn.aau.dk/en/persons/parola-zander(62af8b9c-7f96-4d1f-9a92-0abc6cd36216).html meget interesseret i et projekt som blev udtænkt ved en tilfældighed da jeg skulle ha’ nye briller. Thiele briller indsamler gamle briller som kunne afsættes i Bangladesh.. Det Ola Zander (AUC) arbejder med er at øge samhandel med de industrialiserede lande via forskellige kommunikationssystemer og nye handelsmåder så der dels sker en teknologioverførsel til de underudviklede lande men også at vestlige lande kan gøre brug af den billige arbejdskraft i Bangladesh. Det som var hovedideen omkring brillerne var at de prøvestandere en optikker sætter foran personen som skal have sine øjne målt for at bestemme styrken på brilleglas.. Her var tanken så at en forholdsvis uerfaren operatør i Bangladesh skal kunne betjene systemet når systemet samtidig via biltelefonnettet fjernovervåges enten fra et center i Bangladesh og eller fra Danmark via internettet.

OG hertil er et af de oplagte projekter at en operatør i Bangladesh styre en vaskerobot i Danmark som gør rent som sker via fjernovervågning.

Penge til udvikling

I Danmark lavede man en ændring af universiteters og højere uddannelsesinstitutioners mulighed for at drive (en del af)deres forskning og simplet drift (strøm og varme), om så de skulle virke på markedsbetingelser hvor de skulle sælge ydelser i fri konkurrence til overvejende erhvervslivet, men også offentlige institutioner som måtte have et eller andet behov for universiteters ydelser. Og en del af de penge man før (over 10 - 15 år siden, eller mere) bare havde bevilget til de højere læreanstalter de gives nu via fonde, offentlige støttemidler som kan søges men hvor en virksomhed eller en aktør typisk skal yde en mindre del af den samlede projektsum.

Og via firmaet her se http://www.pjmanagement.dk/kontakt.html kan man i praksis søge de pengebeløb f.eks fra Region Nordjylland en given virksomhed skal indskyde omkring et universitetsprojekt så et projekt ved et universitet i praksis minimum er gratis.

Så derfor hvis man kan komme med et eller andet til et universitet eller Teknologisk Institut som understøtter det en professor, lektor ønsker at igangsætte så har man selvsagt deres fulde støtte.

Det jeg umiddelbart kunne forestille mig var at man på genbrugsstationer eller via et organiseret indsamlingsystem hvor møbler og andet som kunne genbruges at det via robotter og automater blev afmonteret i Danmark (som virker via fjernovervågning) og i store skibe sejlet til Bangladesh og der blev brugt meget arbejdskraft i Bangladesh og jo herunder at  dele renoveres og der produceres nye møbler mm og herunder at de ressourcer som i øvrigt bruges at de kommer fra bæredygtige plantager f.eks i Bangladesh hvor man faltuel via internettet kan følge driften på plantagen så der ikke er snyd…

Lige lidt forhistorie.

Jeg har læst matematik og Datalogi på Ålborg universitet for mange år siden! Jer er 52 år.

Jeg arbejdede 3 år indtil finanskrisen som plastoperatør ved http://www.plastform.dk/ i Randers. Når jeg arbejde mange timer fredag, lørdag og søndag så havde jeg en endog meget god løn på over ¨40.000 kr pr md.

Herunder lykkedes det at komme ind som konsulent ved en del kraftvarmeværker omkring energioptimering ved varmepumper som var end endog meget godt betalt, og  igen er det som med universiteterne et tilskudscirkus som holder det hele i gang.. Eller man har en eller anden projekt-ide som kan iværksættes ved tilskud som i praksis kan lønne en medarbejder ved kraftværket, så kan alt lade sig gøre..

NU er det sådan i disse tider med  fokus på energibesparelse og co2-reduktion at der fra silkeborg kraftværk tabes 35 mw eller energi nok til at opvarme 5000 boliger årligt eller som koster 80 mio årligt!

Energifrås på kraftværket se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayimage.php?pid=1620&fullsize=1

Og jeg har brugt uendelige kræfter på at få en forretningen inden for energioptimering inden for fjernvarmesektoren som ikke rigtig er lykkedes!

Animation af en cykellygte se http://nhsoft.dk/work/FG23/Jul/Animation/ddd.htm

Ikea animations se http://nhsoft.dk/work/FG23/Jul/Animation/ff.swf

Niels